اینم امیرعلی خوشکلم با سه تار و نی دایی سعید.نحوه نشستن و گرفتن سه تار رو هم دایی سعید بهش یاد داده...

قربونت برم با اون موهات

اینجا هم خوابیده بودی میگفتی ازم عکس بنداز هیپنوتیزم خیلی تعجب داشت آخه یه مدته عکس گرفتن رو اصلا دوست نداشتی

امیرعلی در دل طبیعت