خوشکل مامان سال نو مبارک ان شالله که خداوند بهترین چیزها رو تو تقدیر امسالت رقم زده باشه و همیشه سالم باشی و لبت خندون باشه

از دست شیطنت های شما مجبور شدیم سفره 7 سین رو روی اوپن بچینیمچشم

این روزا واسه عوض کردن لباست خیلی اذیت میکنی اصلا اجازه نمیدی لباسات رو عوض کنیم.با کلی وعده ی جایزه تونستم واسه سال تحویل لباس تنت کنم و عکس بگیرم

داشتیم آماده میشدیم بریم خونه مامان جون....اتوموی مامان رو برداشته بودی نمیدادی...خمیازه

روبوسی عید پسلم با دوستش

بعدم رفتیم خونه مامان جون اینم سوغاتی دایی سعید....دایی جون همیشه واسه امیرعلی جایزه میخره.مرسی داییقلب

رفته بودیم خونه خالم امیرعلی با پسرش کلی بازی کرد لحظه آخر که میخواستیم بیایم گریه میکردکه میخوام بمونم خالم گفت گناه داره بذار بمونه از اون روز هرکاری میخواد کنه من اجازه نمیدم میگه گناه دارمنیشخندخنده

اینم عکسهای بعد از ظهر و تفریح خارج از شهر...