این ژاکت رو خاله بابایی از لندن واسه امیرعلی فرستاده..قلب

عکس با روروک

ماست خوری تو بغل بابایی

این چه مدل خوابیدنه آخه...نیشخندخنده

یه چند تا عکس خوشکل تو تختت داری اینا رو هم بذارم عاشق این عکسام.قربون خنده هات بره مامانی

واسه چی ناراحتی مامانی...آخی زمانی که داشت دندونت در میومدهگریه

اینجا تازه میتونستی بشینی