اینجا موشی مامان یکم بزرگتر شده بود

ان شالله پسرم بره مکه حاجی شه

اینم یه ماچ حسابی.....

این پتوی آبی رو خیلی دوست داشتی توی مسافرت گم شدناراحت

دروازه قرآن شیراز

اینم عکس با کالسکه که خیلی کم ازش استفاده کردیم موشی زیاد بهش علاقه نداشت بیشتر آقاجون موقع غذا دادن بهش ازش استفاده میکرد{#emotions_dlg.e28}