امیرعلی خیلی صادق رو دوست داره و چندروز پیش که صادق اومد پیشش کلی با هم بازی کردن

اینجا هم خسته شده بودن دیگه....پیش هم خوابیدن..قربونت برم که طبق معمول دستت تو نافت هست مامانی..

عکسای قبل از خوابیدن موشی

بعد از خواب.....

باز هم بازی با موبایل.. عشق مامان دیگه خودش وای فای رو روشن میکنه بازی دانلود میکنهنگران