نفس مامانی عاشق شیرخوردنه حتما هم باید با نی بخورهلبخند

اینم از ساندویچ خوردنش که کلی تلاش کرد آخرم نتونست یه ذرشو درست بخورهنیشخند

امیرعلی باهوش مامانی تقریبا همه کارتای صدآفرینشو میتونه بگه و کلی بهشون علاقه داره.اکثر رنگ ها رو بلده.پشت چراغ راهنما که هستیم قرمز که هست میگه وایسا سبز که شد میگه بریم.بابایی که میخواد بره بیرون بهش میگه بابایی کتت رو بپوش سرده. امروز دنت خورده بودی به مامان جون مامانی گفته بودی زنگ بزن تهران به آقاجون بگو همشو خوردمنیشخند عاشق اینی که توپ رو به قول خودت هوایی شوت کنی یه چیزی رو بشکنی و کلی بخندی.بهت میگم پول نداریم دیگه بخریم میگی تو بانک دارینیشخند

این جایزه خوبم دایی سعید واست خریده روش وایت بورده پشتشم تخته معمولی که با گچ میشه نوشت.خیلی دوسش داریچشمک

اینم عکسایی که بهت میگفتم عاقل بشین ازت بگیرم وای وای چه خجالتی هم کشیدهنیشخند