اینجا خونه مامان جونه مامانی هست و موشی مامان به یاد دوران نوزادیش به مامان جون گفته بوده که من جایزه میخوام مامان جون گفته چی میخوای بردتش تو اتاق گفته از بالای کمد کریر رو واسم بیار میخوام توش بخوابم قربونت برم که دلت واسه دورانی که نی نی کوچولو بودی تنگ شدهماچ

اینجا هم بهانه گرفته بودی که حتما میخوام توی کریر  بخوابم

آخرم همینجا خواب رفته بودی......