موشی مامان عاشق پیتزا شده هروقت از فست فود رد میشیم بهانه میگیره و تا براش نخریم بی خیال نمیشه...اینجا هم دایی وحید جون بردش فست فود و حسابی پیترا خورده بود تازه عاشق نوشابه هم هست البته باید گازش بپره تا بخوره

بعد از اومدن از فست فود....مامان جون قربونت برم چه قدر خوشحال بودی

 

 

این لباس شلوار خوشکل رو هم مامان بزرگ مامانی واسش از مشهد آورده

این عکسم مربوط به یه ماه پیشه که پسرم موهاشو کوتاه کرده بود و با کلی ذوق از خونه مامان بزرگ(مامان مامانی) میخواست بره مهد.ولی دو سه بار رفت چون بچه ها سرما خورده بودن یه مدته دیگه نمیره..خانوم مربیش هم گفت خیلی زود یاد میگیره و باهوش ترین بچه کلاسشونه قربونش برم

اولین کیف مهد کودک عشق مامان...