خوشکل مامان این روزا عاشق چیدن کاغذ با قیچی شده ما براش کاغذ میگیریم و اون میچینه....این سه تا عکس مربوط به روز اسباب کشی آقا جونه...

اینم امیرعلی و گربه ملوسش(تام)

اولین باری که پسرم مسواک زد(البته بدون خمیر دندوننیشخند).راستی به دندون هم میگه دوندون..

جیگر مامان انقد ازش عکس گرفتیم دیگه خسته شده تا دوربین میاد جلوش میخواد بزنه توی دوربیننگران تو این عکس عمه مینا میخواست ازش عکس بگیره  زدش...نگران