خوشکل مامان شما این روزا گوشی مامان رو برمیداری به راحتی و بدون اینکه کسی بهت یاد داده باشه قفل رمزدارش رو باز میکنی و از توی دفتر تلفنش با هرکس که بخوای تماس میگیری

اینم عکس روزیه که داشتیم از سفر برمیگشتیم شما این تراکتور رو توی جاده دیدی و بهانه گرفتی که حتما باید سوار شی

و اما عاشق برنامه کودکی مخصوصا شرک و به اون دایناسوری که توشه میگی نونوس و زمانی که میبینیش یه صدای وحشتناک از خودت در میاری یعنی صدای اونهنیشخند.وقتی میخوای برنامه کودک ببینی اول میری دی وی دی رو توی دستگاه میذاری بعد میری روی مبل و نگاه میکنی به این صورت....و مامانی هم واست پسته میاره که در حین تماشا کردن بخوری...

یا اینکه روی بالش میخوابی و نگاه میکنی..این جوری.....