عمه مینا کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی قبول شده.بهش تبریک میگیم.انشاءالله که موفق باشه