کپل ما عاشق اب بازی و موتورسواری شده.2تا عکس اول خونه خاله جونه.2تا عکس بعدم ایران لند و موتور دایی هست