اینا عکسای 6 فروردین 92 تولد یک سالگی وروجک من هست 

اینم کیک خوردن موشی

 یه تولد دیگه هم با مامان جون و باباجون مامانی واسش گرفتیم اینم عکساش