این عکس ها رو نوروز 92 که رفته بودیم تهران دیدن عمه جون به مناسبت تولد امیرعلی تو اتلیه عکس پاپا گرفتیم