عکس سوم ماشینی هست که بابابزرگ(بابای مامانی) واسش خریده دو تا عکس اخرم استخری که عمه جون خریده

اینم یه مدل گیلاس خوردنه دیگهخجالت